Authentiek leiding geven

‘Een Meester is niet degene die zijn leerling iets leert maar degene die zijn leerling inspireert het beste van zichzelf te geven om te ontdekken wat hij al weet’ (P Coelho)

Leiding geven is enerzijds een kwestie van doen.  Over welke (leiders)capaciteiten beschik jij en welke wil je nog verder ontwikkelen?

Authentiek leiding geven is daarnaast een kwestie van zijn. Wie ben jij en hoe toon jij jezelf als leidinggevende? Wat is voor jou essentieel in je relatie naar je medewerkers toe en hoe pas je dat toe? Wat is jouw visie en hoe communiceer je die? En hoe functioneer je zelf in groep?

Een rijke en intensieve module die van jou vraagt om ook naar jezelf te kijken. Wat je terugkrijgt is zelfinzicht en diep vertrouwen. Concrete oefeningen helpen je om in contact te blijven met waar jij voor staat en van daaruit keuzes te maken en richting te geven.  Tegelijk leer je om wezenlijk te verbinden met anderen.

Praktisch:
Vooraf vindt een individueel gesprek plaats met elke deelnemer. Hierin wordt gepolst naar (onderliggende) behoeften en motivaties. Inhoud en duur van de opleiding worden hierop afgestemd en in overleg bepaald. Bij voorkeur wordt gewerkt in kleine groepen van max 8 personen.

 

Getuigenis

Door het creëren van een veilige omgeving, door de interactieve en enthousiaste manier van lesgeven en door sterk in te spelen op de leefwereld van de studenten, stimuleert Gil de studenten om hun communicatieve mogelijkheden en grenzen te verkennen. De gedetailleerde individuele feedback die zij hierbij meegeeft aan de studenten, versterkt dit leertraject. Gil belichaamt wat ze aanleert.

Ann Van Loey
Lees meer ...