Visie en missie

Dit tijdperk behoort tot het meest disruptieve ooit. Klimaatopwarming, bevolkingsexplosie, vergrijzing, migratie, digitalisering en globalisering. We gaan deze uitdagingen alleen maar de baas kunnen als we de héle bevolking mobiliseren en het volledige potentieel inzetten.

Dat is nu niet het geval. Wereldwijd zijn er te weinig vrouwen op sleutelposities. Dat gaat ten koste van economische groei. Wereldwijd is er te weinig ruimte en aandacht voor vrouwelijke kwaliteiten. Zowel in mannen als in vrouwen. Dat komt onze maatschappij duur te staan.

Daadkracht, doelgerichtheid en competitiviteit zijn krachtige masculiene kwaliteiten. Ze functioneren echter slechts optimaal naast feminiene competenties zoals (durven) vertragen, onderling afstemmen en lange-termijndenken. 

Vanuit het verlangen om meer bewustzijn te brengen rond de kracht van feminiene waarden en kwaliteiten, verbond ik me in 2011 met een collectief van zeven unieke en ondernemende vrouwen. In 2016 werd hieruit She&Company geboren. Samen co-creëren we een uniek aanbod om ook het volle potentieel in jouw organisatie of bedrijf aan te boren.

Geprikkeld?  Mail ons! www.she-and-company.be  

She & Company uncovers hidden potential in your organisation by balancing masculine qualities with feminine strength