Opleiding M/V in balans

Individueel coachen van mannelijke en vrouwelijke kracht en kwaliteiten

Ervaar optimale flow in je coachingsgesprekken omdat je moeiteloos schakelt tussen een mannelijke aanpak en een vrouwelijke stijl. Afgestemd op je coachee of teamlid en in sync met je eigen energiepeil, boor je nieuw potentieel aan. In jezelf, in de ander en in je organisatie.

Een tweedaags traject voor coaches en leidinggevenden met een dubbel doel: inzicht in je persoonlijke m/v-balans én specifieke handvaten om die optimale balans aan te boren bij je coachee, teamlid of je medewerker.

Je ontdekt de unieke kracht van vrouwelijk kijken en kunnen en je ervaart de rijkdom die ontstaat als er evenwicht komt tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Je leert het feminiene te vertalen naar concrete en werkbare praktijken binnen jouw professionele context.

Kader

De positie van de vrouw en de man veranderen in hoog tempo. Tegelijk leven oude, stereotiepe denkbeelden diep in ons verder. Mannelijke kwaliteiten zoals competitiviteit, daadkracht, resultaatgerichtheid en korte-termijndenken, werden immers de norm in een maatschappij die eeuwenlang door mannen werd vorm gegeven. Vrouwen passen zich (onbewust) automatisch aan aan deze mannelijke manier van denken en handelen. 

Dat vraagt energie. We staan er niet bij stil hoezeer we ons op de werkvloer ‘vermannen’ of hoe we onszelf structureel onderschatten en kleiner maken. Het gaat ook ten koste van het dieperliggend potentieel van vrouwelijke kwaliteiten, zoals verbinden, vertragen, lange-termijndenken en de gerichtheid op het grotere geheel. De resultaten die het vrouwelijke kan binnen brengen in een leidinggevend en divers team, gaan op die manier totaal verloren.


Aanpak en resultaat 

Als coach of leidinggevende geeft het je veel flow en energie als je moeiteloos kan schakelen tussen een mannelijke en vrouwelijke manier van begeleiden. Je stemt je zorgvuldiger en vlotter af op je coachee, en beschikt over een rijk en uitgebreid palet aan coachingsvaardigheden. Daarmee boor je op een vanzelfsprekende manier nieuw potentieel aan. In jezelf én in de ander.

De centrale tool van deze trainingsmodule zijn de man-vrouw begrippenparen. De oefeningen zijn praktijk- en ervaringsgericht met veel ruimte voor uitwisseling en reflectie.  Tussen de twee opleidingsdagen ga je met concrete en persoonlijke handvaten aan de slag in jouw praktijk. Je rondt deze module af als een vrijer en veelzijdiger coach.

Deze opleiding is bedoeld voor coaches, trainers, procesbegeleiders en leidinggevenden die één-op-één-gesprekken verbindender en impactvoller willen laten verlopen.

Deze opleiding vindt plaats in samenwerking met HRD Academy: www.hrdacademy.be