Inspirational Speeches

Op dit moment benutten we slechts de helft van het potentieel in de wereld.  De masculiene helft. 

Wereldwijd is er te weinig ruimte en aandacht voor vrouwelijke kwaliteiten. Zowel in mannen als in vrouwen!  Dat vertaalt zich onder meer in te weinig vrouwen in sleutelposities, maar ook in een onhoudbare druk op de schouders van mannen.

Daadkracht, doelgerichtheid en competitiviteit zijn krachtige masculiene kwaliteiten. Ze functioneren echter slechts optimaal naast feminiene competenties zoals (durven) vertragen, onderling afstemmen en lange-termijndenken. 

Met onze inspirational speeches zetten we dit collectieve verhaal in beweging. We openen je blik om het draagvlak breder te maken. Met een mix van professionele expertise en recent onderzoek geven we (onder meer) inzicht in de meerwaarde van feminiene kwaliteiten op de werkvloer, de gevolgen van onbewuste stereotypering, de dieperliggende oorzaken van burn-out, en de kracht van gebalanceerd leiderschap. 

Het blijft niet bij luisteren alleen. Op toegankelijke wijze worden toehoorders uitgenodigd om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.  Inzichten worden gebundeld en geherformuleerd in concrete, haalbare en energie-gevende intenties.

Ben je op zoek naar een beklijvende lezing voor een studiedag of netwerkevent? Wil je graag op laagdrempelige manier het m/v thema binnen je organisatie bespreekbaak maken? Contacteer ons!
www.she-and-company.be

je op zoek naar een speech voor een studiedag of een netwerkevent? Wil je graag op laagdrempelige manier het M/V thema binnen je organisatie bespreekbaak maken? We maken het graag mogelijk voor jou!


https://www.she-and-company.be/

 

Getuigenis

Inspiring, energetic, helpful, personal and very valuable. ‘Gil is a fantastic coach – while making it a teamworkshop she also focuses on to individuals – she creates a very open, positive, valuable atmosphere. Would love to learn more with Gil.

Cristina Umani
Lees meer ...